Bize Ulaşın: 0850 495 56 06info@affakalite.com.tr

İlk Yardım Eğitim Merkezi

İlkyardım nedir?

Kaza veya yaralanma anlarında kişiye, hastane veya ambulansa ulaşıncaya dek yaşama tutunmasını sağlamak amacıyla yaptığımız ilaçsız müdahalelerdir.

İlkyardımın önemi nedir?

İnsan, yaşamı boyunca ilk yardım gerektiren durumlarla karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit, etkili ve doğru bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir. Aksine zamanında yapılmayan ve yanlış uygulanan bir ilk yardım hasta veya yaralının hayatında kalıcı hasarlar bırakabilir hatta ölümle sonuçlanabilir.

Yapılan bilimsel çalışmalarda; herhangi bir felaket durumunda olaydan etkilenen insanlara ilk müdahalenin %73 civarında hemen olay yerinde bulunanlar tarafından yapıldığı, kazalarda bu oranın %90 civarında olduğu, kazalar nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yaklaşık %50 sinin ilk yarım saat içinde meydana geldiği tespit edilmiştir.

Bu sonuçlar bilinçli ve doğru bir ilk yardım uygulamasıyla ölümlerin azaltılabileceğini gösteriyor ve bireylerin ilk yardım konusunda eğitilmelerinin son derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilk yardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı

6331 sayılı Kanun gereği, tehlike sınıfı ne olursa olsun, çalışan sayısı kaç olursa olsun, İLKYARDIMCI bulundurmak, 01.01.2013 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir!

Tüm kurum ve kuruluşlarda az tehlikeli iş yerlerinde istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre tehlikeli iş yerlerinde her on beş personel için bir ve çok tehlikeli iş yerlerinde her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”