Bize Ulaşın: 0850 495 56 06info@affakalite.com.tr

Eğitimlerimiz

A,B ve C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMLERİ

!!! SON ONLINE EĞİTİMLER !!!

  • 90 Saat Uzaktan (asenkron) Eğitim
  • 90 Saat Uzaktan (senkron) Eğitim
  • 40 Saat Uygulama Eğitim

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLERDE STAJ İŞLEMLERİNE AFFA OLARAK DESTEK VERİYOR VE GELECEĞİN UZMANLARININ SAHAYA HAZIRLANMALARINDA YARDIMCI OLUYORUZ.

Hızlı kayıt için 0850 495 56 06

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

İşyerlerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin neden olabileceği tehlike ve risk faktörlerini ortadan kaldırmak ya da önlemek için sistem ve prosedürler geliştirmekle sorumlu, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile Mühendislik veya Mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Biyoloji, Kimya mezunları ve teknik elemanı (2 yıllık İSG Mezunları) ifade eder.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİNİN AMACI

T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen mühendis ve teknik elamanlara (2 yıllık İSG Mezunları) mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak. Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Alınır? Üniversitelerin ilgili teknik bölümlerinden mezun kişiler, Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında 35 günlük eğitim programını tamamlayarak ÖSYM tarafından yılda 2 kez yapılan İSG Sınavlarına katılır ve başarılı olmaları durumunda C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı unvanını ve İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasını alırlar. C sınıfı iş güvenliği uzmanları; 3 yıl fiilen çalışarak veya İş Güvenliği Yüksek Lisans Programını tamamlayarak B Sınıfı IGU Eğitimlerine katılmaya hak kazanırlar ve ilgili sınavda başarılı olmaları durumunda B Sınıfına yükselebilirler. B sınıfı iş güvenliği uzmanları; 4 yıl fiilen çalışarak A Sınıfı IGU Eğitimlerine katılmaya hak kazanır ve ilgili sınavda başarılı olmaları durumunda A Sınıfına yükselebilirler.

  • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
  • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
  • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI:

Ders isimleri ve sıra numaraları bakanlık tarafından belirlenmiş bulunmaktadır:\ 1.  Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması\ 2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi\ 3. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü\ 4. Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği\ 5. Temel hukuk\ 6. İş hukuku\ 7. Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği\ 8. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler\ 9. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri\ 10. İş sağlığı ve güvenliği kurulları\ 11. İSG yönetim sistemleri\ 12. Risk yönetimi ve değerlendirmesi\ 13. Çalışma ortamı gözetimi\ 14. İş hijyeni\ 15. İş yeri ve bina eklentileri\ 16. Fiziksel Risk Etmenleri\ 17. Kimyasal Risk Etmenleri\ 18. Biyolojik Risk Etmenleri\ 19. Psikososyal Risk Etmenleri\ 20. Ergonomi\ 21. Korunma Politikaları\ 22. Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik\ 23. Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği\ 24. Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği\ 25. Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği\ 26. El Aletlerinde Güvenlik\ 27. Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği\ 28. Yangın\ 29. Acil Durum Planları\ 30. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri\ 31. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri\ 32. Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği\ 33. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği\ 34. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG\ 35. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG\ 36. Yüksekte çalışmalarda İSG\ 37. İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği\ 38. Maden iş yerlerinde İSG\ 39. Kişisel koruyucu donanımlar\ 40. İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG\ 41. İş kazaları\ 42. Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları\ 43. İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler\ 44. Ağır ve tehlikeli işler\ 45. Çalışma yaşamında özel risk grupları\ 46. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması\ 47. Çalışma hayatında etik\ 48. Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim\ 49. Değerlendirme ve son test\ 50. İş yerinde pratik uygulamalar